Esemekogum

Allikas: ArheoWiki

omavahel seotud olevate kaasaegsete artefaktide kogum[1], vt ka kategooria Üldmõisted

  1. Darvill, Timothy. 2003. The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Oxford: Oxford University Press.

Sünonüümid: --

In English: Assemblage

Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: