Habemenuga

Allikas: ArheoWiki

kõvernuga, mida on peetud habemenoaks, kuid kasutati ilmselt ka muuks otstarbeks[1], vt ka kategooria Tarbeesemed

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 95. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Razor



Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: