Hakkhõbe

Allikas: ArheoWiki

viikingiaegsetest aaretest leitud katkiraiutud või -murtud hõbeesemed[1], vt ka kategooria Aarded

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 173. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: HacksilverKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: