Laibamatus1

Allikas: ArheoWiki

matmine ilma põletamata,[1] vrd laibamatus2, põletusmatus1, põletusmatus2, vt ka kategooria Matused

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Inhumation burial1Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: