Mälestis

Allikas: ArheoWiki

riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus,[1] vt ka kategooriad Välitööd ja Üldmõisted

  1. Muinsuskaitseseadus. Vastu võetud 27.02.2002. RT I, 21.03.2011, 8. Kättesaadav märts 2013 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: MonumentKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: