Majanduslik peitvara

Allikas: ArheoWiki

maa sisse kaevatud esemekogum, mis on peidetud kas hädaohu tõttu või säästmiseks[1], nt hädaohuaare, mündiaare, säästuaare, vrd rituaalne peitvara, vt ka kategooria Aarded

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 167-168. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Economic hoardKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: