Matus1

Allikas: ArheoWiki

surnu muldasängitamine (koos vastava tseremooniaga)[1], vrd matus2, matus3, vt ka kategooria Matused

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Burial1Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: