Matus2

Allikas: ArheoWiki

haud[1], vrd matus1, matus3, vt ka kategooria Matused

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Burial2Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: