Matus3

Allikas: ArheoWiki

maetud surnu (ja kaasapandud esemed)[1], vrd matus1, matus2, vt ka kategooria Matused

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Burial3Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: