Oda

Allikas: ArheoWiki

puitvarrest ja selle tippu kinnitatud teravikust koosnev relv[1], nt torkeoda, viskeoda ehk viskoda, vt ka odaots, putkega odaots, rootsuga odaots ja kategooria Relvad

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: SpearKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: