Põletusmatus2

Allikas: ArheoWiki

põletatult maetu,[1] vrd põletusmatus1, laibamatus1, laibamatus2, vt ka põletussäilmed ja kategooria Matused

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Cremation burial2Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: