Paatmatus1

Allikas: ArheoWiki

surnu(te) matmine paadis,[1] vrd paatmatus2 ehk paadi(s)matus2, vt ka kategooria Matused

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: Paadi(s)matus1

In English: Boat burial1Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: