Rändeluviis

Allikas: ArheoWiki

eluviis, mille puhul vahetatakse korrapäraselt elupaika,[1] vrd paikne eluviis, vt ka rändrahvas ehk nomaadid, rändav ja kategooria Ühiskond

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: Nomadism

In English: Nomadic lifestyle

Kui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: