Rituaalne peitvara

Allikas: ArheoWiki

esemekogum, mis on veekogudesse või märgaladele uputatud jumalatele ohverdamise eesmärgil või kalmetesse peidetud hauataguses elus kasutamiseks[1], vrd majanduslik peitvara, vt ka kategooria Aarded

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 167. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Ritual deposit,Ritual hoardKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: