Säästuaare

Allikas: ArheoWiki

majanduslik peitvara, mis suudeti kõrvale panna igapäevase majandustegevuse käigus,[1] vrd hädaohuaare ja mündiaare, vt ka kategooria Aarded

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 168. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Savings hoardKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: