Silmornament

Allikas: ArheoWiki

keraamikal esinev ringist ja rõhtjoonest, harvem siksakist kombineeritud kaunistus. Silmornamenti ei esine laine-, nöör- või võreornamendiga nõudel, mis viitab kaunistusviiside eriaegsele kasutamisele. Viikingiajal leidub silmornamenti vaid Iru keraamikal.[1], vt ka ornament1 ja kategooria Keraamika ja käsitöö

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 58. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Ring-and-dot decorationKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: