Vikatnuga

Allikas: ArheoWiki

nuga, mis teramiku ja rootsu asendi poolest meenutab esiaja vikatit, kuid teramik on palju lühem (kuni 18 cm pikkune). Sarnaselt vikatile on roots lai ja lame ning selle otsas on ärapööratud kinnitustapp. Võimalik, et neid esemeid kasutati võsanugadena,[1] vt ka sirpnuga, võsanuga, noatupp ja kategooria Tööriistad

  1. Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 78. Kättesaadav märts 2014 seisuga.

Sünonüümid: --

In English: Scythe-knifeKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: