Viskeoda

Allikas: ArheoWiki

oda, millega püüti vaenlast või jahilooma vigastada relva tema pihta heites, vrd torkeoda, vt ka odaots, putkega odaots, rootsuga odaots ja kategooria Relvad

Sünonüümid: Viskoda

In English: Throwing spearKui sa ei ole veel Facebooki sisse logitud, siis kommenteerimisel palutakse sul seda teha: